Obvestilo partnerjem o spremembi naslova podjetja

edit_2.0_2-01

Spoštovani poslovni partnerji,

s ponosom, veseljem in zadovoljstvom vam sporočamo, da v mesecu maju poteka selitev vseh dejavnosti našega podjetja na novo lokacijo, in sicer na Polzelo. Na novi lokaciji bo zaokrožena celota trgovsko – proizvodnega podjetja EDIT d.o.o. Sodobno opremljene pisarne, več kot 10.000 m2 skladiščnih prostorov, proizvodnja, servis, logistika, parkirišča, zelene površine in dostopnost lokacije so pridobitve, ki nas bodo še dodatno motivirale ter nam omogočale, da še utrdimo svoj položaj vodilnega ponudnika pakirnih materialov ter vam ponudimo še dodatne storitve in materiale. 

Hkrati s tem vas obveščamo, da je naš novi poslovni naslov in sedež družbe ter naslov za dobave in izdobave blaga: EDIT d.o.o., Savinjsko nabrežje 140, 3313 Polzela

Vsi ostali podatki podjetja ostanejo nespremenjeni. Prosimo, da spremembo ustrezno zabeležite ter ga uporabljate od vključno 15. 05. 2023 dalje.

Lep pozdrav,

                                                                                               Alen Lesjak, dir.

                                                                                               Ajda Lesjak Tomanič, dir.