edit logo 2
Search
Close this search box.

Vizitka

Vizitka

Uradni podatki podjetja Edit d.o.o.

Firma družbe:

EDIT, storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Skrajšana firma:

EDIT, d.o.o.

Sedež podjetja:

Savinjsko nabrežje 140, 3313 Polzela

Matična številka:

5444365

Davčna številka:

SI89452461

TR pri Novi KBM d.d.:

04001-0049305477  SWIFT: KBMASI2X

TR pri SKB banki d.d.:

03116-1000528320   SWIFT: SKBASI2X

Družba je registrirana:

Okrožno sodišče v Celju št.vložka: 1471/90

Osnovni kapital:

103.313 EUR

Direktor:

Alen Lesjak, Ajda Lesjak Tomanič

Delovni čas:

ponedeljek – petek: od 7 od 15 ure