edit logo 2
Search
Close this search box.

Pravne informacije

Pravne informacije

Spletno stran www.edit.si smo v družbi Edit d.o.o. oblikovali z namenom, da uporabnikom posredujemo splošne informacije o naši družbi, izdelkih in storitvah.

Družba Edit d.o.o. bo z vso skrbnostjo pri oblikovanju vsebin na spletnih straneh poskušala zagotavljati točnost in ažurnost zagotovljenih podatkov.

Družba Edit d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in celovitosti podatkov. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti družba Edit d.o.o., ne katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletne strani www.edit.si lahko vsebujejo tudi informacije o tretjih osebah in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Ker družba Edit d.o.o. ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih straneh tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih oseb.

Družba Edit d.o.o. si pridržuje pravico za spremembo pričujočih spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog in to brez predhodnega obvestila. Družba Edit d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Družba Edit d.o.o. ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno
škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Družba Edit d.o.o. izjavlja, da izkazuje popolno zavezanost pri varovanju zasebnosti vseh posredovanih podatkov.